Var kom Calypso dans och musik från?

5. Översikt och egenskaper hos Calypso -

Calypso är en stil av afro-karibisk musik som tros ha både afrikanska och europeiska rötter och blev först utförd som vi skulle känna igen det idag i Trinidad och Tobago. Genren utvecklades eftersom de afrikanska slavarna som anlände till Trinidad inte fick tala därmed fick de lära sig att kommunicera genom sånger. Denna typ av musik har flera egenskaper som 4/4 gång med synkopiering, akustisk och basgitarr eller elgitarrer, trumpaxofon samt ett trummiset. Vid de flesta tillfällen använder den här typen av tre-beat rytmer med två långa slag efterfulgt av en kort, använder samtal och svar med enkel harmoni med aktuella, vittiga och satiriska texter.

4. Ursprung -

Under 1800- och 20-talen skapade flera olika etniska grupper samhällen i Trinidad och Tobago på grund av invandringen av olika folk från hela världen. Dessa olika kulturer omfattade franska, spanska, brittiska, västafrikanska, indianska och asiatiska samhällen. På grund av samspelet bildade alla dessa olika kulturer som olika kulturer av de flera afrikanska etniska grupperna, de indianska invånarna Trinidad, indiska arbetare och de olika koloniserarna i landet en kreolsk kultur som består av en berättelse om engelska, franska, afrikanska, och spanska tullar.

3. Spridning och utveckling -

Under årens lopp förändrade de här slavens mästare och kom från olika regioner i världen och introducerade traditionella musikinstrument från olika platser från Storbritannien och Afrika. De använde dem när de spelade låtar från dessa och andra regioner som Frankrike och Spanien. Användningen av olika verktyg bidrog till utvecklingen av calypso musik som blev känd genom åren. I början av 1900-talet blev kalypso-musik känd i andra amerikanska och europeiska kolonier, och aktuellt har musiken lyckats förbli relevant. Slavarna producerade harmonier och rytmer från metalloljetrummor under andra världskriget men framsteg under åren har gjorts och musikinstrument som tamburiner, congas och bongos. Stålorkestrar används fortfarande i dagens calypso-musik.

2. Noterbara Calypso dansare, tidigare och nuvarande -

Flera anmärkningsvärda musiker har tagit upp calypso-musik som sin karriär och lyssnar på sina låtar ger oss en allmän uppfattning om vad den här genren av musik handlar om. Några av dem är Ajamu, Black Stalin, The Mighty Sparrow och Brullende Lion. Några tidigare legendariska utövare bidrog också till uppkomsten och tillväxten av calypso-musiken som Mighty Panther och Hannibal.

1. Större betydelse och arv -

Calypso har alltid fungerat som en slags berättelse om den karibiska livsstilen, som hur låten Rum och Coca-Cola diskuterar hur infödda i Trinidad sippade rom och Coca-Cola i sina fiskebyar. Calypso användes också i kritik av den koloniala regeringen och förstod endast av Calypso infödingarna, vilket skulle kunna hjälpa dem att hålla hemligheter och möjliggöra sin kommunikation när de är begränsade. Calypso gör det också möjligt för publiken att analysera inställningen till det aktuella ämnet som gör det möjligt för dem att dra sin dom på egen hand. Calypso-musik är användbar för att kommunicera kritik som inte kan prata om dagligen, eftersom det kan vara stötande eller ljudlöst.