länder

länder - Vad är de största naturresurserna i Kenya?

Vad är de största naturresurserna i Kenya?

Kenya är ett land som ligger i Östafrika och är känt för Great Rift Valley som löper genom den. Kenya täcker ett område på 224.960 kvadratkilometer och är värd för en befolkning på cirka 50 miljoner människor. Kenya har en välutvecklad fysisk och social infrastruktur jämfört med andra grannländer. Under det sista