Vad är muddring?

Muddring är en uppgift att gräva bottenjordsediment och förlägga den till olika platser. Det underlättar navigationsprocessen och hjälper fartyg att förbättra sina dagliga sjöresor. Tekniken används också för fiske och påfyllning av sand på stränder med låga sandnivåer. Muddring görs också för att skapa hamnar, broar, bryggor, bryggor och andra grundverk och bana väg för jämnare vattennivåer. Andra skäl är att gräva för guld, mineraler och annat material. Muddring används också för att förhindra översvämningar och att ta bort sopor. Det förbättrar produktivitet och ekonomi eftersom det snabbare fartygens hastighet, vilket möjliggör leverans av varor i tid.

Bearbeta

Muddring används för att extrahera malmer och mineraler från undervattenminor. Processen utförs också i hav, oceaner, stränder, flodbäddar och förorenade områden över hela världen för att återvinna sand och utnyttja den där det behövs. Många byggplatser använder också muddring för att tillverka betong. Genom att öka en djups djup kan muddring hjälpa till med översvämningsskydd. Metoden kan också bidra till anti-eutrofieringsaktiviteter och att återvinna förorenade områden.

Muddring utförs med hjälp av olika verktyg och maskiner som drivs genom fartyg. Den grundläggande består av suggrävmaskin, som fungerar som en dammsugare. Det suger sedimenten i dess långa rör. De andra verktygen inkluderar en sughoppmudder med ett dragkedjestativ som samlar och släpper sedimenten i behållare som är fästade med grävmaskinen. Vidare kastar dessa behållare sedimenten till andra områden. Andra metoder innefattar att man använder frässkärmaskin för ytor med hårda ytmaterial. De skär genom sedimentlagren, gör dem mjuka och sediment samlas in, lagras och placeras på de relevanta platserna.

Historia

Forntida romare använde muddring som en populär metod för att fördjupa navigeringskanalerna för smidig transport av fartyg. "Skedar och påse" mudder var några av de äldsta verktyg som använts av romarna för detta ändamål. Roterande löpband användes för muddring i början av 1600-talet. Vid 1880 utvecklades mer avancerade och smidiga muddringsverktyg och maskiner för att förbättra sjöfarten. Många kontraktsföretag skulle ta upp jobb för att bedriva muddring. Klippverktyg har blivit innoverade för att släta hårda flod- och havsediment i 1800-talet. Baltimore i USA var den första hamnen som använde muddring för att gräva botten 1783.

oro

Det finns många komplikationer som uppstår på grund av muddring. Dessa problem inkluderar:

  • Utsläpp av giftiga kemikalier från sedimenten till vattnet som påverkar akvatiska ekosystem negativt.
  • Ökad förorening av muddringsbaserade platser.
  • En ökning i vattengrumlighet, som påverkar ämnesomsättningen och stör det akvatiska livet.

På grund av dessa negativa miljöpåverkan av muddring godkändes US Clean Water Act för att begränsa muddringsprocessen. Specialiserade företag behöver nu få tillstånd och tillstånd från Army Corps of Engineers och kan endast utföra muddring i markerade områden som övervakas via GPS-system. Byråer måste också förbereda och presentera rapporter till högre myndigheter.