Toppländer i Informations- och Kommunikationsteknikutvecklingsindex

Den internationella telekommunikationsunionen i Genève, Schweiz, släppte nyligen den årliga globala informations- och kommunikationsteknologin (IKT) och den årliga indexländernas placering i IKT-utveckling. Den förstnämnda innehåller IKT-utvecklingsindex (IDI), som samlar in data om mobila abonnemang, internationell internetbandbredd, datorägarskap, internetanvändning, internetabonnemang och läskunnighet i många länder runt om i världen. All data som samlas in av IDI används av operatörer, forskare, utvecklingsbyråer och regeringar för att bestämma situationen för global IKT-utveckling.

Teknisk förmåga i Asien

Index-ländernas rankning har de 20 största länderna med sina IKT-tillgångar, användningsområden och färdigheter. Det betyder att dessa länder har den bästa tillgången, användningen och kompetensen inom informations- och kommunikationsteknologi idag. År 2015 gjorde Sydkorea toppen av listan. Danmark följde på andra plats och Island kom tredje i listan. De flesta länderna i topp 20 är i höginkomstfästet.

Sydkorea har uppnått höga betyg i IKT-loppet de senaste åren. Även om det bara är den fjärde största ekonomin i Asien, konkurrerar dess telekommunikationsinfrastruktur i många europeiska länder. En avgörande faktor är dess mobila och fasta internet bredbandspriser plus en 84% internetabonnemang. En annan anledning är befolkningens utbildnings- och läskunnighet, som är bland Asiens högsta.

Betydelsen av ekonomin

IDI har satt ett globalt genomsnittsvärde på 5, 03 vid fastställandet av de årliga indexländernas rankningar. När det gäller IKT-utveckling omfattade asiatiska länder som gjorde det till topp 20 IKT-listan Sydkorea, Hongkong, Japan och Singapore. De europeiska länderna har överskridit det globala genomsnittet och placerat dem på den översta halvan av rankingen. Danmark leder med 8, 88, medan Island har 8, 86 poäng. Denna trend är sann bland de nordiska länderna. Förenade kungariket är också en topputmanare för IKT-utveckling, som har visat mest förbättring från 2010 till 2015. I Mellanöstern har de oljerika staterna uppnått betydande IDI-värden. Förbindelsen mellan inkomst och IKT-utveckling är en faktor som funnits i förbättring och en anledning till att afrikanska länder har lägre IDI-nummer.

Ökningen av mobila data

Enligt Susan Teltscher från Schweiz internationella telekommunikationsunion är den ledande indikatorn i tillväxten idag mobilt bredband. Ett lands ekonomi räknas också i IKT-utvecklingsloppet, till exempel fallande priser på telekommunikationstjänster. Utvecklingen av mobila bredbandstjänster runt om i världen har minskat och gjort överkomligt med 20-30%. Målet för bredbandskommissionen för digital utveckling på bredbandstjänster är att sänka den till 5% av hushållets genomsnittliga månadslön före utgången av 2015.

Fallet i kostnader för mobila bredband var en välkommen förändring, men kostnadsökningen i fasta internettjänster är ett problem som behöver uppmärksamhet. Utvecklade länder behöver ta itu med detta problem om de ska förbli i topp 20-IKT-listan. Idag har 95% av världens befolkning en mobil anslutning, men resten lever på platser som inte kan nås av mobilnät.

Toppländer i Informations- och Kommunikationsteknikutvecklingsindex

  • Visa information som:
  • Lista
  • Diagram
RangLandIKT-utvecklingsindex ranking
1Sydkorea8, 93
2Danmark8, 88
3island8, 86
4Storbritannien8, 75
5Sverige8, 67
6luxemburg8, 59
7schweiz8, 56
8nederländerna8, 53
9Hong Kong8, 52
10Norge8, 49
11japan8, 47
12finland8, 36
13Australien8, 29
14Förenta staterna8, 19
15Tyskland8, 22
16Nya Zeeland8, 14
17frankrike8, 12
18Monaco8, 10
19Singapore8, 08
20estland8, 05