Akut leverfel Fakta: Sjukdomar i världen

Beskrivning

Akut leversvikt är det avancerade skedet som härrör från andra leverkomplikationer, som vanligen manifesteras externt i gulsot, och internt kännetecknas av hepatisk encefalopati och fel i proteinsyntesen. Det finns några problem med sin exakta definition, eftersom dess olika symtom uppstår med signifikant variation mellan patienter, vilket fortfarande är ett huvudhinder för rätt diagnoser. Kvantitativt anses en situation som kännetecknas av dysfunktion av 80-90% leverceller som ett fall av akut leverfel (ALF).

Diagnos och symtom

Diagnos av ALF bestäms genom att undersöka fallhistorier hos patienter för att kontrollera instanser av förändringar i hjärnan, koagulopati, snabbhet i början och om de specifika patienterna hade tidigare historia av leverkomplikationer. De främsta symptomen på ALF inkluderar leverencefalopati, som i sig kan leda till hjärnödem, vilket i sin tur är en stor orsak till dödligheten runt om i världen. Hepatisk encefalopati är en situation som kännetecknas av ökade toxinavsättningar, som ammoniak och serotonin, i hjärnan. Det hämmar neurotransmission och mottagning, stör blodflödet och kan leda till stora komplikationer i hjärtat. Hepatisk encefalopati är också svår att diagnostisera sig själv. I allmänhet försöker läkare hitta ökat intrakraniellt tryck för att bekräfta det, men det är inte en helt tillförlitlig indikator. Ett annat framträdande symptom på ALF är koagulopati. Levern har en central roll för att upprätthålla koagulationsnivån i kroppen, och ett typiskt fall av koagulopati uppvisas hos en patient som uppvisar vanliga förekomster av trombocytdysfunktion. 50% av ALF-patienter rapporterar också njursvikt i njurarna. Vanligtvis rapporterar ALF-patienter att de har ökad infektionshastighet i olika delar av kroppen, vilket är logiskt med tanke på leverns roll som "detox" -organ. Eftersom urea och blodsockernivåer i blodet ofta är onormala på grund av nedsatt leverfunktion, leder dessa ibland till multipel organsvikt själva.

orsaker

Paracetamolöverdos och överdriven alkoholkonsumtion är de främsta orsakerna till ALF. Hos barn kan fall av virulenta kycklingpox även utlösa ALF. Akut höjda nivåer av fettsyror i blodet under avancerade graviditetsnivåer hos kvinnor kan leda till ALF också. Vidare har frekvensen av Aspirin-användningen noterats för att ha signifikanta korrelationer med ALF.

ALF-behandlingar idag

På grund av brist på lämpliga diagnosbestämmelser, var tidigare de olika symtomen riktade separat, med generella profylaktiska och medicinska åtgärder för levern. Idag är den föredragna behandlingssättet mer dramatiskt och innebär att man genomgår levertransplantation. Emellertid är denna procedur väldigt dyr och, eftersom de associerade komplikationerna ökar successivt, är det oftast en tävling mot tiden. Eftersom levertransplantationer som behandlingssätt först har blivit innovativa, har dock dödligheten från ALF minskat. Tidigare dödlighet var cirka 80%, medan i de fall där patienterna får levertransplantationer har kortsiktiga överlevnadsgrader ökat dramatiskt för att nå 65%.