Vad är ett socialt framstegsindex?

Sociala framsteg hänvisar till vad ett land gör eller kan göra för att förbättra sin sociopolitiska och ekonomiska infrastruktur. Denna utveckling sker genom direkt mänskligt engagemang i sociala företag. En lands sociala utveckling mäts med hjälp av Social Progress Index.

Vad är Social Progress Index (SPI)? - 4p

Ett socialt framstegsindex (SPI) är i vilken utsträckning ett land är involverat i tillhandahållandet av samhällsmiljöbehoven till sitt folk. Sociala framsteg bestäms av ett lands politiska val, investeringar och olika intressenters förmåga att genomföra olika utvecklingspolitiska åtgärder. Vid mätning av sociala framsteg anses 54 indikatorer på grundläggande eller vitala mänskliga behov, välbefinnande och möjligheter till framsteg att visa hur ett land utför i förhållande till andra länder. SPI definierar sociala framsteg som samhällets förmåga att tillgodose människors grundläggande behov, skapa byggstenar som gör det möjligt för sina människor att förbättra och upprätthålla livskvaliteten och skapa relevanta förutsättningar för alla medborgare att uppnå sin fulla potential. SPI publiceras av ett ideellt socialt framsteg som är baserat på USA och grundades 2012. SPI bygger sitt arbete på arbeten av ekonomer Douglass North, Joseph Stiglitz och Amartya Sen.

Metodik

SPI kombinerar tre dimensioner, nämligen grundläggande behov, grunden för välbefinnande och möjligheter. Var och en av de tre dimensionerna innehåller fyra komponenter som består av tre till fem indikatorer. De valda indikatorerna är mätbara med en konsekvent metodik över alla organisationer i de berörda länderna. Metoden syftar till att belysa olika interrelaterade faktorer som avslöjas av Josephs, Douglasss och Amartyas skrifter. De viktigaste egenskaperna hos SPI är huvudsakligen tvåfaldiga: införandet av den ekonomiska variabeln och användningen av resultaten i stället för insatserna. Den sociala framstegets imperativ utvärderar därför hundratals möjliga indikatorer för att utveckla SPI.

SPI: s historia

Under 2010 försökte de globala ledarna utveckla en mer tillförlitlig mått på ett lands utvecklingsnivå och förstå dess prioriteringar som leder till bildandet av Social Progress Imperative och lanseringen av en bättre version av SPI. Arbetet informerades av Amartya Sens bidrag till social utveckling. SPI publicerades 2014 med 133 länder rankade medan en bättre version av den släpptes 2015. Metoden som används för att skapa SPI har också använts för att skapa en socio-miljöprestanda på vissa områden runt om i världen.

Topp 20 länder efter socialt framstegsindex

RanglandSocial Progress Index
1Norge90, 26
2island90, 24
3schweiz89, 97
4Danmark89, 96
5finland89, 77
6japan89, 74
7nederländerna89, 34
8luxemburg89, 27
9Tyskland89, 21
10Nya Zeeland89, 12
11Sverige88, 99
12irland88, 82
13Storbritannien88, 74
14kanada88, 62
15Australien88, 32