Vad är en Quonset Hut?

En Quonset hut är en enkel halvcirkelformad prefabricerad struktur gjord av böljat stål. Hyddorna utvecklades först i Förenta staterna 1941 under andra världskriget som bostäder och lagringsutrymmen för amerikanska marinstyrkor. De namngavs Quonset hytter efter deras första samlingsplats, Quonset Point, (Davis Ville Naval Construction Battalion Center) i staden Davisville, Rhode Island. Quonset hytter konstruerades för att imitera Nissen hytter, som introducerades av britterna under första världskriget.

Design

Quonset hyddor tillverkades först i Förenta staterna för att tillgodose behovet av en mångsidig enkel strukturell enhet som enkelt skulle kunna transporteras. Den ursprungliga designen imiterade brittiska Nissen-hytterna och gjordes av böljet stål med ändarna täckta i plywood som inkluderade dörrar och fönster. Insidan var avskärmad med hårt pressade virkeföremål och ett trägolv. Strukturen placerades direkt på marken med trä- eller betonggolv. Trots att de första strukturerna gjordes av icke-strategiskt stål, ersattes de av galvaniserat stål av hög kvalitet för att förhindra rost och försäkra lång livslängd. Det flexibla öppna utrymmet gjorde att hytterna kan användas som kaserner, latriner, kontor, medicinska anläggningar (inklusive isoleringsavdelningar), bostadsenheter och bagerier.

Historia

När USA tog över Guams ö under andra världskriget började byggandet i hopp om att omvandla ön till en stark militärbas som kunde riva det japanska fastlandet. För att tillgodose den stora ankomsten av trupper behövdes tillfälliga strukturer och Quonset-hytter visade sig vara viktiga i Guam. Quonset hytter var lätta att montera och krävde ingen skicklig expertis att konstruera. Standardmätningarna var sexton meter av trettiofem fot, med en åtta fot radie.

Ungefär 170.000 hyddor byggdes och användes under andra världskriget. Men det höga underhållet av hytterna, särskilt på platser som Guam, ledde till en minskning av popularitet. Den halvcirkelformade formen gjorde det svårt att lägga till ytterligare strukturer på grund av bristen på vertikala ytor. De blev också disreputable på grund av den utarmande värmen som skulle ackumuleras inuti. Korrosion blev en viktig fråga, eftersom de tunga skräp och tunga regnar på ön försvagade tennväggarna.

Moderna-dag Quonset Hyddor

Trots minskande popularitet spelade Quonset hyddor en viktig roll i klassisk landmusik och betraktades som rosten av rock and roll. I slutet av femtiotalet inrättade Owen Bradley en av de mest framgångsrika musikinspelningsstudiorna i historien genom att montera en Quonset hutbyggnad i Nashville, Tennessee. Hutens välvda väggar gav en enastående akustisk bakgrund som föredrogs av berömda landmusikartister som Patsy Cline och Johnny Cash.

Under årens lopp har den ursprungliga utformningen av Quonset-hytter förändrats, men de uppfyller fortfarande det ursprungliga målet att tillhandahålla en all-purpose prefabricerad struktur som kan monteras enkelt och skickas var som helst. Hutens bågeform gör dem till de starkaste arkitektoniska strukturerna som kan stå emot snöstormar och orkaner. Deras starka säkerhetsfunktioner har gjort dem populära med bilhandlare, som bostäder, samt biografer.