Vad är Brain Drain?

Hjärnavloppet är den informella terminologin som används för att beskriva flygning av mänskliga kapital eller förlusten av högkvalificerade eller utbildade personer från en viss geografisk region, organisation eller bransch. Vanligtvis refererar hjärnflöde till emigration från geografiska regioner. Det betraktas som ett socialt och ekonomiskt problem eftersom det lämnar ett område med lågutbildade och underutbildade arbetskraft, även om det också har några positiva effekter. Den här artikeln tar en närmare titt på orsakerna, effekterna och typerna av hjärnflöde som uppträder runt om i världen.

Orsaker till hjärnavloppet

Vad orsakar en stor befolkning av begåvade och utbildade individer att lämna ett visst land, en region eller en stad? Svaret beror på en mängd olika faktorer, beroende på var hjärnavloppet inträffar. Generellt sett är de faktorer som bidrar till detta fenomen huvudsakligen uppdelade i två kategorier: tryckfaktorer och dragfaktorer.

En av de främsta orsakerna till att högkvalificerade och utbildade människor väljer att lämna sin födelseort har att göra med de mindre än önskvärda levnadsvillkoren där. Denna del av arbetskraften tenderar att gå på grund av hög arbetslöshet, ekonomisk kris, låg genomsnittslön, politisk instabilitet, kränkningar av de mänskliga rättigheterna och bristen på personlig frihet. Dessa faktorer betraktas som push-faktorer eftersom de effektivt trycker människor ut ur deras hem och tvingar dem att leta efter bättre möjligheter på andra håll.

Hjärndränktragningsfaktorer är i huvudsak motsatta av tryckfaktorer. Det här är de situationer som finns i de regioner som får högutbildade invandrare. Dragfaktorer inkluderar: högre löner, förbättrad livskvalitet, växande ekonomi, stabil politisk miljö, personlig frihet och prestigefyllda utbildningsmöjligheter. Dessa faktorer arbetar för att locka invandrare, dra dem ur sina hemländer.

Effekter av hjärnavlopp

Effekterna av hjärnavloppet är dubbla, vilket resulterar i negativa och positiva influenser över de ekonomiska och sociala situationerna för både de sändande och mottagande länderna eller regionerna. Överföringsregioner (som vanligen anses vara utvecklings- eller underutvecklade ekonomier) lider av de flesta negativa effekterna av hjärnavloppet. Detta fenomen påverkar arbetskraften, skatteintäkterna, hälsovårdsförhållandena, utbildningsmöjligheterna och tekniken för teknisk utveckling inom ett visst land eller region.

De negativa effekterna av hjärnavlopp sker framförallt i regionen som förlorar sin högkvalificerade personalstyrka. Vissa ekonomer tror att denna trend orsakar arbetskraftsbrist, även om andra motsätter sig denna teori.

När människor lämnar sina jobb på jakt efter ekonomiska möjligheter på annat håll, förloras de skatteinkomster de en gång betalat. Denna inkomstförlust kan störa offentliga budgeteringar och leda till en minskning av kvaliteten på de offentliga tjänsterna.

Ett exempel på detta är när högutbildade och skickliga vårdpersonal söker möjligheter på annat håll. Detta leder till brist på kvalificerade vårdpersonal i utvecklingsregioner. Utan en tillräcklig personalstyrka kan det utländskt bistånd som skickas till dessa länder inte utnyttjas till sin fulla potential. Dessa villkor arbetar för att minska kvaliteten på vården som finns tillgänglig för den återstående befolkningen. Dessutom kan universitetsprofessorer och akademiska experter lämna utvecklingsregioner, vilket leder till brist på akademisk utbildning. Med föråldrade pedagogiska material och information lider utbildning av kommande generationer. Slutligen tar experter inom teknik och industri med sig sina idéer för utveckling, vilket väsentligt hjälper det redan utvecklade landet och lämnar utvecklingsländerna ytterligare bakom den tekniska skillnaden.