Största bidragsgivare till global värme i världen efter land

Cirka två tredjedelar av all industriell metan och koldioxid som släppts ut i atmosfären sedan 1854 kan spåras för att bränna fossila bränslen och producera cement. Under årtiondena har forskare lyckats spåra hur mycket klimatförändringarna kan vara direkt knutna till mänskliga aktiviteter, särskilt bränningen av fossila bränslen. Tyvärr är koldioxidutsläppen från mänskliga aktiviteter nu högre än någon gång i mänsklighetens historia, vilket förvärrar "växthuseffekten" som bidrar till den globala uppvärmningen och konsekvenserna av klimatförändringen. I själva verket visar de senaste uppgifterna att globala koldioxidutsläpp var 150 gånger högre 2011 än de var 1850.

Eftersom bränslen av fossila bränslen oftast är ett tecken på den tunga industrin, kan koldioxidutsläpp också fungera som ett sätt att mäta ett lands ekonomiska tillväxt. En minskning av de globala utsläppen av växthusgaser är emellertid ett viktigt mål för inte bara miljöaktivister utan för varje humanitärt orienterat och miljömedvetet tillstånd i världen. För närvarande har 192 länder antagit Kyotoprotokollet som bland många andra mål syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med 55% från 1990 års nivåer senast 2012.

I världen idag har etablerade ekonomier stora, men avtagande, koldioxidutsläpp, medan nya ekonomiska jättar i utvecklingsländerna ökar sina utsläpp snabbt.

Kina

Kina avger nästan dubbelt så stor mängd växthusgaser som USA, vilket överträffades 2006 som världens främsta bidragare till atmosfärisk koldioxid. Idag står landet för cirka 23 procent av alla globala koldioxidutsläpp. Förenta staternas regering uppskattar att projektet, med undantag för den stora reformen, kommer att fördubbla sina utsläpp år 2040, på grund av sin starka beroende av fossila bränslen för stålproduktion och el. Fram till nyligen var Kina tveksam till att fastställa mål för utsläpp, som fortsätter att öka, men i en långsammare takt.

Förenta staterna

USA har aldrig ingått något bindande fördrag för att begränsa växthusgaser, men har ändå minskat koldioxidutsläppen än någon annan nation. Landet är i takt med att Obama-förvaltningen 2009 uppfyllde ett belopp för att minska koldioxidutsläppen med 17% från 2005 års nivåer senast 2020.

Tyvärr har koldioxidutsläppen ökat nyligen eftersom landet slår tillbaka för att återhämta sig från det lågkonjunktur som inleddes 2008. President Obama: s administration har inte alltid fått kongressens stöd, för att balansera framsteg ekonomiskt och minska utsläppen går inte alltid in i hand och olika politiska fraktioner föreslår markant olika strategier om hur man bäst gör det. De flesta "ren luft" lagstiftning i detta land har fokuserat på att förbättra bilbränsleekonomin och minska koldioxidutsläppen från befintliga och nya kraftverk.

indien

Under de kommande åren planerar Indien att fördubbla sin kolproduktion för att mata ett nationellt elnät som lider av allt oftare strömavbrott. Nationen står inför den svåra utmaningen att begränsa sina växthusgaser, även om befolkningen och ekonomin fortsätter att växa. År 2010 förbjöd landet frivilligt en minskning med 20-25 procent av koldioxidutsläppen från 2005 års nivåer (i förhållande till den ekonomiska produktionen) senast 2020.

Sammanfattningsvis, när det gäller rena koldioxidutsläpp idag,

 • Kina avger mer koldioxid än 2: e plats i USA och 3: e plats i Indien kombinerat.
 • USA har minskat sin koldioxidutsläpp i två år i rad trots tvåpartspolitiska konflikter.
 • Indien har blivit världens tredje största utsläppare av koldioxid och driver Ryssland ner till fjärde positionen på vår lista.
 • Största bidragsgivare till global värme i världen efter land

  • Visa information som:
  • Lista
  • Diagram
  RangLandandel av globala koldioxidutsläpp
  1Kina23, 43%
  2oss14, 69%
  3indien5, 70%
  4Ryska Federationen4, 87%
  5Brasilien4, 17%
  6japan3, 61%
  7indonesien2, 31%
  8Tyskland2, 23%
  9korea1, 75%
  10kanada1, 57%
  11iran1, 57%