Olagligt trasiga Rosewood Arter med högsta Seizure Priser

Rosewood träd handlas illegalt över hela världen och hotar överlevnaden av vissa palissander. De mest hotade av palisanderarterna är: Malagaskis palissander, Pterocarpus Santalinus, Dalbergia cochinchinensis andra Pterocarpus och Dalbergia granadillo. Den malagasiska palissanderna är mest förekommande i Madagaskar där det är föremål för olaglig avverkning. Andra palissanderarter härrör från länder i asiatiska länder som Indien, Vietnam, Thailand, Kambodja och Laos. Några av arterna finns också fördelade i södra och centrala Amerika. Träet är mycket eftertraktat för sin rika färg och lövträ. Kina är ett toppmål för palissander för att göra möbler. Trädarna används också för att göra musikinstrument i delar av Europa och USA. Efterfrågan på dessa arter drivs av en växande välbärgad medelklass befolkning, särskilt i Kina.

Olagligt trasiga Rosewood Arter med högsta Seizure Priser

CITES

Konventionell internationell handel med utrotningshotade arter av vilda flora och fauna (CITES) är en internationell konvention mellan representativa nationer dras 1973. Dess grundläggande roll är att säkerställa att den globala handeln med arter inte gör dem hotade. Medlemskapet i CITES är i sig självt frivilligt. CITES ger en ram för att reglera handeln med djur- och växtarter men tar inte plats för ett lands lag. CITES tillämpar export- och importkontroller på de arter som den anser utgöra hotade och samarbetar med regeringar för att genomdriva dem. CITES arbetar också med intressenter inom den globala transportbranschen som tulltjänstemän eller flygbolag för att fånga upp olaglig handel med växter och djurarter.

Rosewood Trade

Mellan 2005 och 2015 var de mest olagligt handlade palissanderna i metriska massor av malagaskiska palissander (5, 892), Pterocarpus santalinus (2, 404), Dalbergia cochinchinensis (798), Andra Pterocarpus (458) och Dalbergia granadillo (298). Olaglig palissanderskogning är särskilt ojämn i Asien och Afrika. Den malagasiska palissander som är endemisk i Madagaskar exporteras olagligt. Karteller av den olagliga handeln använder sig av loggar, varefter stockarna transporteras genom specifika rutter. Korruption ses som den främsta faktorn för att underlätta exporten. Fattigdom driver många människor till handeln. Den olagliga avverkningen av Dalbergia cochinchinensis i Laos och Kambodja är också möjlig genom korruption. Utbredd avskogning av arten har sett sina siffror kraftigt sjunkit. Pterocarpus santalinus har utsatts för överdriven avverkning i de sydliga delarna av Indien vilket hotar överlevnaden.

Rosewood-arterna är mycket eftertraktade för sitt lövträ och deras rödbruna färg som passar för att göra högkvalitativa möbler och musikinstrument. Dessa arter har ingått i CITES-listor som hotade arter. Den olagliga avverkningen har negativa effekter på ursprungsområdena. Effekter som avskogning, mänsklig inkräkning och minskning av biologisk mångfald har orsakat ett globalt utryck från vilda djur och miljövårdare.

Övervakning av Rosewood Trade

Länder som är hemma för några av dessa arter har inlett partnerskap med CITES för att övervaka handeln. CITES har därefter listat minskande palisanderarter som hotade. Importera eller exportera dessa arter kräver en CITES-licens som kan hållas kvar vid en utrotningshotad art. Olaglig handel fortsätter dock att trivas, och länder har gripit till att kriminalisera verksamheten genom förbud och lagstiftning. Parter som hittades olagligt handlar dessa palissander arter utsätts för straff. De lokala myndigheterna står i förbindelse med tulltjänstemän för att fånga upp olaglig handel med palissander.

Olagligt trasiga Rosewood Arter med högsta Seizure Priser

RangRosewood ArterAndel globala palissander anfall per art (ton), aggregerad 2005-2015
1Malagasiskt rosenträ5892
2Pterocarpus santalinus2404
3Dalbergia cochinchinensis798
4Andra pterocarpus458
5Dalbergia granadillo298