Native Plants Of Sudan

Sudan är ett land öster i Afrika med ett rikt utbud av växter som numrerar till mer än 4000 arter. De olika klimatzonerna, som savann, regnskog och öknar, och halvöken ger stöd för en mängd olika unika växtbiologiska mångfald. Den torrare norra har relativt färre växtarter jämfört med våtare områden i landet. Mänskliga aktiviteter och låga utfällningsnivåer har varit kända under de senaste åren för att hota förekomsten av dessa naturliga växtarter.

Native Plants Of Sudan

Paraply torn acacia (Vachellia tortilis)

Paraplytornacacia är ett stort eller medelstort träd med en platta takhögtak som bildar ett paraply. Träet har spolar, långa raka tornar, små krokar, små vita aromatiska blommor och fjäderliknande strukturer som stöder fröna. Akacia växer främst i Sahel och Savannah regioner i Afrika med hög tolerans för torra förhållanden alkalinitet och frost (i unga växter). Paraplytornacacia förekommer som en buske i extremt torra förhållanden. Träet utnyttjas för sitt trä som huvudsakligen används för möbler.

Veldfläkt (Boophone disticha)

Fältfernen är endemisk mot Afrika, växande i tropiska och subtropiska områden. Fläkten kan tåla torra förhållanden, sandiga markar och steniga områden men förstörs av frost. Den giftiga glödlampan har fläktliknande strukturer med en del av sin glödlampa som exponeras på marken. Lampan har torra vågar. Bladen är grågrön och är ordnade för att bilda en fläktliknande struktur. Blommande i växten sker under våren med produktion av röda eller rosa höggradiga blommor som utvecklas till ett stort fröhuvud och sprids. Anläggningen har utnyttjats för pilgift och som behandling för olika sjukdomar.

Athel tamarisk (Tamarix aphylla)

Tamarisken är ett medium till långt vintergröna träd med ursprung i norra, centrala och östra Afrika längs saltlösning. Träet har tunna grenar med blåttlila bark. Bladen förekommer i alternativa arrangemang och är mestadels täckta av ett lager av saltutsöndring som kristalliserar på löven. Tamarisken har rosa eller vita blommor som producerar vinddisperserade frön. Växten är brandbeständig och sprider sig snabbt genom oavsiktliga rötter, vegetativa eller genom nedsänkt stammar. Träet används som en windbreaker inom jordbruket och som brandbarriär.

Arabica kaffe (Coffea arabica)

Arabica kaffe är en inhemsk dryckesanläggning från Etiopien och Sudas Boma-platå. På grund av odlingen av Arabica-kaffe har dess fördelning och förekomst i det vilda krympt betydligt vilket gör det till en sällsynt art. Dess

löv är enkla och gröna. Blommor förekommer i hjälpklyftor i vit eller rosa färg.

Bevarande av växter i Sudan

Mänsklig aktivitet som övergrödning och

Jordbruket är de största hot mot växter i Sudan i kombination med den snabba

klimatförändringar och ökenspridning. Några ansträngningar för att bevara den biologiska mångfalden

av Sudan har gjorts både av kommunerna och några icke-statliga

organisationer. Dessa ansträngningar utmanas dock av ständiga civila oroar

och brist på stöd från lokala samhällen och regeringen. Växtarter också

Native till Sudan inkluderar den afrikanska tulpan träd, cornstalk dracaena, munk

orkidé, afrikansk lövträ, rött järnväxter och Nile gräs.

Native Plants Of Sudan

Native Plants of SudanVetenskapligt namn
Paraply Thorn AcaciaVachellia tortilis
Veld FanBoophone disticha
Athel TamariskTamarix aphylla
Arabica CoffeeCoffea arabica
Afrikanska tulpanSpathodea campanulata
Cornstalk DracaenaDracaena doftar
Munk OrchidOeceoclades maculata
Afrikansk rödträHagenia abyssinica
Red IronwoodLophira alata
Nile GrassAcroceras macrum