Konströrelser över hela historien: Färgfältmålning

Färgfältmålning är en stil inom abstrakt expressionism som präglas av stora områden upptagna av en enda färg. Det skiljer sig från actionmålning och gesturalmålning. Färgfältmålning började i slutet av 1940-talet och fortsatte till mitten av 1960-talet. Stilen var banbrytande av flera abstrakta målare som Mark Rothko, Clyfford Still och Barnett Newman som alla var baserade i New York. Deras önskan att skapa en abstraktionsstil som representerade modernitet och uttryckte en längtan efter andlighet var den främsta orsaken till rörelsen. Genom att använda uttrycksfull kraft i olika färger utvecklade konstnärerna mytiska bitar som använde stora fält av solid, platt färg.

Viktiga idéer och egenskaper

Konstnärerna för färgfältmålning fokuserade på stora och mycket förenklade kompositioner som litade på färg utan att använda linjer eller figureringar. Mindre betoning läggs på penselsträckor, gester eller åtgärd men istället att skapa en enhetlig yta och ett bildplan som är platt.

Färgfältmålning var ett resultat av självständig sökning av det andliga och transcendentala planet av konstnärerna själva. Denna nya stil skulle hjälpa till att koppla samman med de gamla myterna snarare än de inneboende symbolerna på myter. Stilen syftade också till att göra bort med illustrationmålning.

Konstkritikern Clement Greenberg stod för färgfältmålning och var entusiastisk över form och sammansättning av stilen, som han hävdade representerade målningens framtid. Han beklagade den imitativa karaktären av actionmålning och förespråkade färgfältmålning som den mest progressiva stilen.

Färgfältmålning representerade en ny dimension av abstrakt målning genom att gå utöver gränserna för bakgrunden av konstverket. Detta uppnåddes genom att man undviker en utskjutningsform som infördes mot bakgrund. Istället förenades figuren och bakgrunden för att representera något kontinuerligt och oändligt ur bildens utrymme och bortom kanvasens kanter. I den här stilen används färg inte bara för det objektiva sammanhanget utan det blir också föremål för konstverket.

Berömda verk

Ofrälse

Konstnär: Clyfford Still

År: 1951-1952

I detta banbrytande arbete använder Still fortfarande en tjock färg som appliceras med hjälp av en palettkniv för att framkalla effekten av våld. Röda rika jordiska färger sprids från varje kant av duken för att representera kontinuitet och rita betraktaren i konsten.

Nr 2, Grön, Röd och Blå

Konstnär: Mark Rothko

År: 1953

Mark Rothko ansåg inte sig själv som en färgfältmålare, men hans tillvägagångssätt och stil var som färgfältkonstnärer. Han använde färg för att tjäna ett större syfte på det andliga planet och trodde att färg hade förmågan att åberopa de mest grundläggande mänskliga känslorna. I det gröna, röda och blåarbetet syftade Rothko till att skapa en balans mellan de stora delarna av de tvättade färgerna med hjälp av lättare toner. Rothko hade också för avsikt att kommunicera sin nuvarande humör genom färg. När hans psykiska hälsa försämrades tog han till högtidliga färger av mörkgrå, blues och svarta. Beroende på hans känslor åberopade olika färger olika betydelser.