Gaspriser runt om i världen

I de flesta kapitalistiska samhällen bestämmer balanseringslagen mellan kraven på utbud och efterfrågan priserna på de flesta varor, såvida inte en regering beslutar att ingripa för att påverka ekonomins riktning. Tyvärr är inte alla ekonomier utrustade med lika naturliga och mänskliga resurser. Regionala skillnader i tillgängliga insatser leder länder att producera olika produkter beroende på vad som är mest effektivt eller kräver de lägsta tillfällskostnaderna. Därför varierar priserna mellan ekonomier. Det finns emellertid instanser internt eller externa faktorer kan leda till att priserna varierar mellan ekonomier med liknande tillgång till resurser.

Högsta bensinpriserna i världen

Hongkong har världens högsta bensinpriser. Det finns många faktorer som påverkar detta, inklusive brist på markområde, importavgifter, skatter etc. Eftersom Hong Kong finns på ett mycket litet landsområde som lätt kan täppas till med biltrafik uppmuntrar regeringen sina medborgare att använda kollektivtrafik som deras primära form av transport. Den restriktiva regeringens politik mot bilar leder till mycket höga gaspriser. Lyckligtvis har Hong Kong ett av världens bästa kollektivtrafiksystem.

Norge är ett utvecklat land och en ledare för att förespråka för grön energi. På grund av detta lägger landet höga böter på icke förnybara energikällor som olja, vilket gör bensinpriserna höga.

Gaspriserna är höga i Nederländerna, på 7, 04 dollar per gallon. Liksom många andra platser i Europa är bensin i Nederländerna föremål för hög beskattning vilket resulterar i ett högre pris.

Lägsta bensinpriserna i världen

Bensinpriserna är lägsta i Libyen, på 0, 42 dollar per gallon. Även om landet har lidit av oro under den bättre delen av ett decennium arbetar Libyen med att återställa sin förmåga att exportera olja runt om i världen. Under tiden är landets oljefält bekvämt i närheten, vilket innebär att oljepriset i landet är det lägsta i världen.

I Turkmenistan kostar en gallon bensin bara $ 1, 14. Även om detta har att göra med landets OPP, subventionerar Turkmenistans regering kraftigt kostnaden för bränsle.

Gaspriserna i Algeriens nordafrikanska land är också mycket låga, till 1, 17 dollar. Detta beror på den totala sänkning av gallons gas, vilket också har drastiskt negativ påverkan på Algeriens ekonomi som helhet.

Bensinpriserna per land

10 högsta gaspriser (per gallon)10 Lägsta gaspriser (per gallon)
Hong Kong (7.12)Libyen (0.42)
Norge (7.04)Turkmenistan (1.14)
Nederländerna (6, 93)Algeriet (1.17)
Bermuda (6, 85)Iran (1, 25)
Palestina (6, 59)Kuwait (1.29)
Israel (6, 55)Egypten (1.36)
Italien (6.44)Brunei (1, 48)
Monaco (6, 28)Ecuador (1.51)
Danmark (6, 13)Nigeria (1.67)
Grekland (6, 09)Kazakstan (1.74)