Föredragna regioner att migrera till för syriska flyktingar

På grund av effekterna av det pågående syriska inbördeskriget har nästan hälften av landets förekrigsbefolkning på cirka 11 miljoner människor tvingats fly från sina hem av rädsla för att bli dödade. De medborgare som är kvar i Syrien finner det svårare och svårare varje dag att överleva livet inom landet. För att hitta acceptans och möjligheter flyttar syrierna långt in i och över grannländerna och riskerar sina liv att försöka nå Europa.

En oförskämd önskan att lämna

Enligt en forskningsstudie som gjordes av Gallup i januari 2015 var nästan hälften av syren - cirka 46% - intresserade av att lämna sitt land omedelbart och ytterligare 43% uppgav att de sannolikt skulle lämna landet inom de närmaste 12 månaderna. Undersökningen genomfördes ansikte mot ansikte, med 1 002 vuxna 15 år och äldre svarade. I studien var delar av Homs och Quneitra governorates uteslutna på grund av säkerhetsproblem, medan ytterligare 30% av de primära provtagningsenheterna ersattes. Detta var en stor begränsning i studien med tanke på att uteslutna demografi utgör omkring 32% av den syriska befolkningen. Också viktigt att notera är att denna studie ifrågasatte syrianer om sina önskningar snarare än deras avsikter.

Mest attraktiva Refuges till Syrians

Efter att ha fastställt att det finns en stark önskan att fly från den oroliga nationen lämnas många kvar och frågar precis vilka länder syriska flyktingar vill fly till? Vart vill de åka om de flyttar ut ur Syrien De mest eftersökta destinationerna av syriska invandrare, enligt samma studie, var Europa, där 39% av syrierna uttrycker en önskan att flytta där på grund av de framtida möjligheter som vissa europeiska länder har råd med . Det som dock bör noteras är att de flesta inte uttryckte en önskan att flytta till ett visst land i Europa. Istället var deras enda inriktning på att göra det till kontinenten i allmänhet, oberoende av riskerna. Studien fann vidare att 35% syrier var intresserade av att flytta till länder som inte ligger så långt bort i Mellanöstern och Afrika. Av de intervjuade önskade endast 10% att flytta till Asien, medan 6% var intresserade av att migrera till Nordamerika. De återstående 10% visste emellertid inte vilket område de skulle vilja flytta till om de fick möjlighet att ta sig ut ur Syrien. Vad som är mest intressant om resultaten är deras avvikelse från svaren 2007, när liknande forskning gjordes av Gallup. Vid den tiden konstaterades att USA och Kanada var de mest önskade destinationerna för potentiella syriska invandrare.

Letar efter ett bättre liv

Sammanfattningsvis är det uppenbart att en betydande andel av syren som inte redan har lämnat sitt land är intresserade av att göra det inom en snar framtid. Bland dessa anser en majoritet att Europa är den mest lovande fristaden, med tanke på alla möjligheter och skydd som den har att erbjuda. Resultaten av denna studie har inte påverkat demografiska egenskaper, som utbildning, ålder, sysselsättning och inkomstnivå, vilket kan ha potentiellt påverkat resultat. För att uttrycka det i enklare ord önskar många syrer att lämna sina hem för nya liv i Europa, Mellanöstern, Afrika, någon annanstans i världen. För dem verkar det inte finnas några rimligt realistiska utsikter för ett säkert liv i Syrien inom överskådlig framtid.

Föredragna regioner att migrera till för syriska flyktingar

  • Visa information som:
  • Lista
  • Diagram
Plats%
Europa39
Mellanöstern och Afrika35
Asien10
Nordamerika6
Vet inte10