Burrowing Owl Fakta: Djur i Nordamerika

Fysisk beskrivning

The Burrowing Uwl ( Athene Cunicularia ) är en av de minsta ugglorna i Amerika, som vanligen når en längd på endast 9 tum, med en vingspets på mindre än två meter. Den har svarta fjädrar med fläckar av vita fläckar. Undersidan är vit med bruna stavformade fläckar. Den har en vit haka och stora gula ögon. Dess kroppsfärg hjälper dem att undvika predation och blandar sig med vegetation i deras livsmiljö. Burande ugglor är en jordboende art och, som deras vanliga namn hänvisar till, gillar de att ta över de tidigare burven av andra djur, särskilt de av Prairie Dogs. Långa ben i förhållande till deras lilla storlek och avsaknad av öronplattor är några av deras mest identifierbara egenskaper. Den lånande ugglan är ca 7, 5 till 10 tum lång och väger cirka 4, 5 till 9 ounces. Vingarna på denna fågel är vanligen mellan 21 och 24 tum. Manliga fåglar är något tyngre än honor, och deras vingarna är vanligtvis längre också.

Diet

Lånande ugglor äter reptiler, amfibier, små djur, insekter och andra fåglar beroende på tillgången till mat och säsong. Dessa fåglar är mest aktiva vid gryning och skymning. Vissa fåglar jagar dock både dag och natt. De konsumerar mer små däggdjur på natten och fler insekter under dagen.

Habitat och Range

Burggungar finns i nästan vilket öppet utrymme som helst, inklusive ökenhabitater, jordbruks- och markområden och torra gräsmarker. De är ofta förknippade med områden som också har att gräva djur, som änglar, markekorror och präriehundar, vars tidigare hem i hemmet de ofta gör sina bonar inom. De kan också leva inom står av Ponderosa Pine och Pinyon. Burrowing Owls vanligen abborre på högar utanför deras burrows, eller på stängselstolpar. Vinterpopulationer finns i Mexiko och Centralamerika. Sommaruppfödda befolkningar kan ses mest i USA, från Mellanvästern i öster, de östra delarna av Stillahavsområdet står i väster, den mexikanska gränsen mot söder och i Kanada i norr. Året runt, burrowing ugglor kan ses i mexico, florida och delar av Sydamerika, med undantag av Amazon regnskog. Det största hotet mot Burrowing ugglan är habitatnedbrytning och förstörelsen som orsakas av mänsklig utvecklingsverksamhet. Dessa är skyddade fåglar, men de är ofta förskjutna och deras hål förstördes under jordutvecklingsprocessen. Även om denna fågelns naturliga livslängd är 6-8 år är den i allmänhet kortare, eftersom de också riskerar predation från vildkatter och hundar, rovfåglar och kojoter. På grund av ökningen av förorts- och stadsutbredning är bilar också riskabla för att gräva ugglor. Populationer av grävuglar faller i vissa områden på grund av samtidiga förgiftningar av präriehundkolonier, användning av jordbrukets bekämpningsmedel och bilkollisioner. Burande ugglor konserveras annorlunda i olika regioner, men de är listade som "hotade" eller "hotade" i de flesta.

Beteende

Till skillnad från andra ugglor är grävuglen mycket aktiv under dagen. De är mest aktiva på våren när de samlar och lagrar mat för sina stora kullar. De föredrar att bo i öppna områden med liten markdäck. Burrowing Owls gör en enorm chattering eller chuckling samtal och de bobar sina huvuden för att uttrycka nöd eller spänning. Under näsäsongen kommer fågeln att samla ett brett utbud av material till deras bo, vilket ofta gör att de i gräset "burrows" grävas av andra djur som var dessa tidigare borgeres hål. Även om det inte är uteslutande nattligt som några andra ugglor, undviker de vanligtvis att vara ute i värmen och lätta middagen.

Fortplantning

Parningstid för Burrowing Owl är på våren, och deras graviditetsperiod är 28 dagar. Fågeln når sexuell mognad på ungefär ett år. Kvinnuggar ligger runt 6-11 rena vita ägg i en kammare. Båda föräldrarna hjälper till att inkubera ägget före kläckning i omkring 28 dagar.