25 högsta inkomstinkomstländer i världen

Bruttonationalinkomsten (BNI) är summan av mervärdet av alla varor och tjänster som produceras i ett bestämt land, inklusive utländska investeringar, till vilka eventuella produktskatter (exklusive subventioner) läggs till och värdet som tjänsten erhåller genom utländska företag. BNI per capita representerar det totala BNI dividerat med alla medborgare i mitten av landet i landet och är generellt representerat i amerikanska dollar. Konverteringen mellan den lokala valutan och amerikanska dollar görs genom att använda växelkursmetoderna på världsbankens atlas.

BNI: s betydelse

Förmögenhets- och hälsotillståndet bland en befolkning är väldigt viktigt eftersom de ekonomiska förhållandena hos en individ kan begränsas av de pengar som är tillgängliga för dem personligen och den infrastruktur som omger dem. Lyckligare och friskare människor utgör vidare lyckligare, friskare hushåll, samhällen och länder, vilket ofta leder till större arbetsförmåga, vilket ytterligare kommer att öka BNI, vilket utgör en positiv återkopplingsslinga. Inom dessa socioekonomiska sammanhang har vi listat länder med de största BNI per capita, och visat hur det generellt leder till ökad välfärd hos sådana länder.

Norges naturresurser

Enligt Data World Bank har Norge, med en BNI per capita på 103 tusen dollar, den största BNI per capita i världen. Norge har en välmående ekonomi, välutvecklad i både statlig och privat sektor. Vidare är landet rik på naturresurser och regeringen kontrollerar många viktiga områden inom naturresursekonomin, som petroleumssektorn. Trots att landet valde att inte ansluta sig till Europeiska unionen upprätthåller det fortfarande goda handelsförbindelser med sina grannar som medlem av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Landet spenderar 9% av sin BNP för hälsa, säkerställer att hela befolkningen har tillgång till ett av världens största hälsovårdssystem. Liksom många andra länder står norge inför de hälsoproblem som följer av välstånd och moderna livsstil, där många människor har skrivbordstillfällen och därmed måste utföra mindre fysiskt krävande arbete. Förutom trender av minskande fysisk aktivitet tillåter den rika ekonomin människor att få lättare tillgång till näringsrika fattiga, kaloriintäta livsmedel, alkohol, tobak och fritidsdroger. Oavsett, det övergripande Norge har ett av världens starkaste välfärds- och hälsosystem.

Sysselsättning i Qatar

Qatar, enligt Data World Bank, är det andra landet med största BNI per capita på 92 tusen dollar. Qatar är ett framgångsrikt land, som kännetecknas av starka petroleum- och naturgasektorer, och allt viktigare tillverknings- och finansiella tjänster. Landets ekonomiska politik är inriktad på att göra naturgasreserverna så hållbara som möjligt samtidigt som de ökar inhemska och utländska investeringar i icke-energisektorer. Landet är bland de bästa ledarna i världen när det gäller att ha en av de lägsta arbetslöshetstalen. Med ett välbärgat land och en rik befolkning har Qatar hälsosystem också genomgått betydande förbättringar, främst som ett resultat av statliga investeringar. Liksom i Norge har Qatar en riksomfattande hälso- och sjukvårdsperspektiv, vilket ger en lång livslängd bland invånarna. Faktum är att god folkhälsa är en av regeringens främsta mål. De viktigaste hälsorelaterade frågorna i Qatar är sjukdomar i modern livsstil, som fetma och diabetes, men också födelsepåverkan är ofta förekommande här.

Sammanfattning av BNI-forskning

Efter Norge och Qatar är Macau, med cirka 76 tusen dollar i BNI per capita, Luxemburg med ett BNI på 76 tusen per capita och Australien med ett BNP per capita på 65 tusen. Som framgår av vår lista är höga BNI karakteristiskt åtföljda av välutvecklade ekonomier och hög livskvalitet. Särskilt i fallen Norge och Qatar visar vi att det klart finns en stark koppling mellan BNI per capita och rikets välstånd och hälsa.

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita efter land

  • Visa information som:
  • Lista
  • Diagram
RangLandBruttonationalinkomst per capita (amerikanska dollar)
1Norge$ 103.630
2Qatar$ 92.200
3Macau$ 76.270
4luxemburg$ 75.990
5Australien$ 64.540
6Sverige$ 61.610
7Danmark$ 61.310
8Förenta staterna$ 55, 200
9Singapore$ 55.150
10nederländerna$ 51.890
11kanada$ 51.630
12österrike$ 49.670
13kuwait$ 49.300
14finland$ 48.420
15Tyskland$ 47.640
16belgien$ 47.260
17irland$ 46.550
18Förenade arabemiraten$ 44.600
19Storbritannien$ 43.430
20frankrike$ 42.960
21japan$ 42.000
22Hong Kong$ 40.320
23Israel$ 35.320
24Italien$ 34.270
25spanien$ 29.440